Voor de beroepsvereniging van Zorgprofessionals (Verpleegkundigen Maatschappij en Gezondheid) geldt vanaf 1 januari 2019 verplicht melden

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is aangepast. Vanaf 1 januari 2019 is het verplicht om signalen van ernstige kindermishandeling of huiselijk geweld te melden bij Veilig Thuis. Een nieuw afwegingskader, opgenomen in de meldcode, moet verpleegkundigen en verzorgenden hierbij helpen.

Voorheen kon je bij een vermoeden van bijvoorbeeld huiselijk geweld als zorgverlener kiezen of je zelf hulp ging organiseren of een melding deed bij Veilig Thuis. Daardoor werden volgens de projectleider van het afwegingskader, teveel signalen niet doorgegeven. “Er was niet één vaste plek waar alles gemeld moest worden. Daardoor was er bij Veilig Thuis soms niets bekend over een bepaald gezin terwijl er al meerdere instanties of professionals bij betrokken waren.”

Maar dat kan vanaf 1 januari 2019 niet meer. Nu ben je in bepaalde situaties bij vermoedens van (kinder- of ouderen)mishandeling verplicht dit te melden, zodat slachtoffers sneller in beeld komen en blijven bij Veilig Thuis. Door de vragen van het afwegingskader in de meldcode te doorlopen; bij stap vier - het wegen van geweld - en stap vijf - een beslissing maken - moet meteen duidelijk zijn of je moet melden bij Veilig Thuis of dat het zelf bieden en/of organiseren van hulp ook tot de mogelijkheden behoort. 

V&VN heeft een eigen meldcode opgesteld, gebaseerd op deze 5 stappen, om verpleegkundigen en verzorgenden te ondersteunen bij hun aanpak van een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld. Klik op de onderstaande foto voor het stappenplan en voorbeelden van acute en structurele onveiligheid.

 

Meldcode-Huiselijk-geweld-en-Kindermishandeling V&VN meldcode stappenplan voor verpleegkundige en verpleegkundige specialisten