Tariefstelling van het persoonsgebonden budget (pgb) voor verzorging en verpleging op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Voor de vaststelling van de tariefstelling verzorging en verpleging gaan wij uit van de uren verpleging en verzorging die de verpleegkundige heeft geïndiceerd. De maximum uurtarieven zijn als volgt: 

                                    Uurtarief

            5 min tarief

PGB formeel persoonlijke verzorging

€ 38,40

€ 3,20

PGB formeel verpleging

 

€ 54,00

€ 4,50

       

 

Tariefstelling van het persoonsgebonden budget (pgb) voor begeleiding individueel, dagbesteding met begeleiding in een groep van minimaal 3 personen, huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz)

Voor de vaststelling van de tariefstelling begeleiding individueel, dagbesteding met begeleiding in een groep van minimaal 3 personen, huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging, kunnen wij rekening houden, dat wij nooit boven de maximale uurtarieven en daarmede samenhangend de maximale voorziening dat door het CIZ is geïndiceerd uitkomen, en respectievelijk rekening houden met het budgetplan dat door het Zorgkantoor is goedgekeurd. De maximum uurtarieven welke door Pro-Zorg, Advies en ZZP Diensten in rekening gebracht worden, zijn als volgt: 

                                     Uurtarief

 

PGB formeel begeleiding individueel (intensief)

€ 48,00

€ 4,00 

PGB formeel begeleiding in een groep/dagbesteding

€ 12,00

 € 48,00 / dagdeel

(4 uur)

PGB formeel huishoudelijke hulp    (licht / zwaar)

€ 22,20

 € 1,85

PGB formeel persoonlijke verzorging

€ 38,40

 € 3,20

PGB formeel verpleging

€ 54,00

 € 4,50

       

 

Tariefstelling van het persoonsgebonden budget (pgb) voor begeleiding individueel, dagbesteding met begeleiding in een groep van minimaal 3 personen en huishoudelijke hulp, op basis van de Wet Maatschappelijke Opvang (WMO)

Voor de vaststelling van de tariefstelling begeleiding individueel, dagbesteding met begeleiding in een groep van minimaal 3 personen en huishoudelijke hulp, kunnen wij rekening houden, dat wij nooit boven de maximale uurtarieven en daarmede samenhangend de maximale voorziening dat door de Gemeente is geïndiceerd uitkomen, en respectievelijk rekening houden met het budgetplan dat door de Gemeente is goedgekeurd. De maximum uurtarieven welke door Pro-Zorg, Advies en ZZP Diensten in rekening gebracht worden, zijn als volgt: 

                                     Uurtarief

 

PGB formeel begeleiding individueel (intensief)

€ 48,00

 € 4,20

PGB formeel begeleiding in een groep/dagbesteding

€ 9,00

€ 27,00 / dagdeel

(3 uur)

PGB formeel huishoudelijke hulp  (licht / zwaar)

€ 22,20

 € 1,85