Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Bij Pro-Zorg, Advies ZZP Diensten is een klachtenprocedure overeenkomstig de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht. In geval u als cliënt klachten heeft over de uitvoering van uw zorg in natura of particuliere zorg en deze niet in onderling overleg tussen Pro-Zorg, Advies ZZP Diensten en cliënt kan worden verholpen, zal de cliënt gebruik kunnen maken van de klachtenprocedure.

Pro-Zorg, Advies ZZP Diensten en haar team van zelfstandige zorgverleners beschikken als kwaliteitseis ieder individueel over een klachtenreglement, waarin nadere informatie inzake de behandeling van klachten is opgenomen.

De meeste zelfstandige zorgverleners in ons team hebben hiertoe een lidmaatschap afgesloten bij Solopartners of Klachtenportaalzorg zie verder het  linkadres: www.solopartners.nl en www.klachtenportaalzorg.nl 

Pro-Zorg, Advies ZZP Diensten verklaart hiermede het klachtenreglement voor wat betreft de behandeling van de klacht alsmede het oordeel ter zake van de uitkomst van de klachtbehandeling van toepassing op de uitvoering van de zorg in natura of de vorm van particuliere zorg. 

Pro-Zorg, Advies en ZZP Diensten en haar team van zelfstandige zorgverleners voldoen ieder individueel aan alle kwaliteitsnormen gebaseerd op de Wkkgz en veldnormen welke onder meer als toetsingskader gelden voor de handhaving door de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

In de bijlage van deze webpagina kunt u kennis nemen van zo'n onafhankelijke klachtenregeling van KlachtenportaalZorg voor cliënten (en hun vertegenwoordigers en nabestaanden) van zelfstandige zorgaanbieders en zorgaanbieders in kleinschalige zorginstellingen.

 

 

 

 

 

 
What do you want to do ?
New mail

Klachtenreglement-KPZ-Wkkgz

De onafhankelijke klachtenregeling voor cliënten (en hun vertegenwoordigers en nabestaanden) van zelfstandige zorgaanbieders en zorgaanbieders in kleinschalige zorginstellingen.