Veilige Zorg en Risicosignalering

Graag willen wij met u nagaan hoe u zo veilig mogelijk kunt leven. Naarmate u al langer met uw gezondheidsproblemen belast bent, ouder en kwetsbaarder wordt, worden bepaalde gezondheids- risico’s groter. Daarover willen wij u met behulp van een vragenlijst een aantal vragen stellen. Met de uitkomsten van dit gesprek kunnen we u, samen met uw partner/familie/vrienden, mogelijk wat extra ondersteuning bieden. Op deze pagina kunt u deze vragenlijst downloaden.

Verkorte checklist Veilige Zorg en Risicosignalering