Wat is mantelzorg en het belang van mantelzorgondersteuning?

Mantelzorg is zorg en ondersteuning die partners/echtgenoten, kinderen, ouders, andere familieleden, vrienden, kennissen, collega’s en buren verlenen en die voortkomt uit onderlinge relaties. Het gaat dus niet om hulp als gevolg van een beroep of georganiseerd vrijwilligerswerk.

Zorgen voor een naaste is een liefdevolle en dankbare taak. Mantelzorg, ook wel informele zorg genoemd, geeft het leven zin en invulling en biedt vaak voldoening. Maar mantelzorg kan ook zwaar zijn en het risico op psychische of lichamelijke overbelasting vergroten. Tijdige ondersteuning vergroot de kans dat de patiënt thuis kan blijven wonen en in geval van palliatieve zorg thuis kan sterven.

Tijdige ondersteuning vermindert ook het risico op overbelasting en maakt dat mantelzorgers voldoening kunnen blijven ervaren en met een goed gevoel voor hun naaste kunnen blijven zorgen. Een eerste belangrijke stap om dit mogelijk te maken is door vroeg in het (zorg)proces expliciet aandacht aan de mantelzorger te besteden en met hem/haar in gesprek te gaan. Zo wordt een indruk verkregen van de belasting van mantelzorgers.

Als hulpmiddel hiervoor is er een formulier in gesprek met de mantelzorger ontwikkeld als model voor mantelzorgondersteuning. Wij willen nadrukkelijk vermelden dat het niet de bedoeling is de last van zorgverleners te vergroten. Wij realiseren ons terdege dat dit een extra taak is. Maar uit ervaringen met dit model in de praktijk komt naar voren dat het een welkome aanvulling is.

In de bijlage op deze webpagina leest u hoe dit model gebruikt kan worden en hoe het bijbehorende formulier kan worden ingevuld. Ook leest u wat de hulp- en of zorgverlener kan doen om mantelzorgers te ondersteunen en het sociale netwerk te versterken of in optimale conditie te houden. Voor verdere uitvoerige informatie over mantelzorg in al haar facetten verwijzen wij u verder naar het linkadres www.mezzo.nl

 

Formulier in gesprek met de mantelzorger

Tijdige ondersteuning vermindert o.a. ook het risico op overbelasting en maakt dat mantelzorgers voldoening kunnen blijven ervaren en met een goed gevoel voor hun naaste kunnen blijven zorgen.