Wat is zelfredzaamheid?

U kunt zelfredzaam worden genoemd als je een acceptabel niveau van functioneren hebt gerealiseerd op de gebieden (domeinen) waarmee u, zoals iedereen in de Nederlandse samenleving, in het dagelijks leven te maken krijgt.

Zelfredzaamheid is niet ‘alleenredzaamheid’. Om een acceptabel niveau van functioneren te behouden of te bereiken kan of moet u gebruik maken van de vaardigheden, expertise, middelen en mogelijkheden van anderen. ‘Anderen’ zijn bijvoorbeeld familie en vrienden, maar ook hulpverleners kunnen helpen in het behouden of bereiken van een acceptabel niveau van functioneren. 

Zelfredzaamheid is wel vragen om de hulp van anderen wanneer u die nodig hebt om een acceptabel niveau van functioneren te behouden of te bereiken. U moet niet alleen hulp vragen aan degene die u kan helpen, u moet uw vraag ook zo stellen dat de ander begrijpt hoe hij/zij u kan helpen zelfredzaam te worden of zelfredzaam te blijven.

Bovendien moet u op tijd hulp vragen: als u wacht tot een ander uw problemen opmerkt en voor u hulp gaat vragen, bent u niet zelfredzaam.

Zelfredzaamheid definiëren we in het algemeen dan als:

Het zelf realiseren van een acceptabel niveau van functioneren op de belangrijke domeinen van het dagelijks leven. Indien nodig door de juiste hulp te organiseren op het moment dat een daling van uw functioneringsniveau dreigt of plaatsvindt, die u niet zelf kan voorkomen of verhelpen. Met een speciale methodiek van meting van de zelfredzaamheid kunnen behandelaars, functionarissen in de gezondheidszorg, maatschappelijk werkers, de mate van zelfredzaamheid van u als cliënt eenvoudig en volledig beoordelen. De ZRM is hét instrument daarvoor. We verwijzen u naar de bijlage op deze webpagina voor een nadere uitleg of gaat u na het volgende link-adres: www.zelfredzaamheidmatrix.nl

Zelfredzaamheid-Matrix-2017 (ZRM)

De ZRM is hét instrument waarmee behandelaars, functionarissen in de gezondheidszorg, maatschappelijk werkers, de mate van zelfredzaamheid van u als cliënt eenvoudig en volledig kunnen beoordelen.