Richtlijnen en protocollen.

 

U heeft als cliënt recht op verantwoorde zorg.

Hieronder verstaan we zorg die in ieder geval;

  • van een goed niveau en doeltreffend is;
  • doelmatig is en cliëntgericht wordt verleend;                                                         
  • afgestemd is op de reële behoefte van u als cliënt.

 

Verantwoorde zorg betekent dat u net zoals elke cliënt recht heeft op een individuele benadering, waarbij de zorgverlener voortdurend bewaakt of de zorg en ondersteuning bijdragen aan het (continueren en verbeteren van het) van uw welzijn. Zowel de zorgaanbieder als elke individuele zorgverlener moet bewaken dat u als cliënt verantwoorde zorg ontvangt.

Met Vilans KICK- protocollen hebben wij altijd een actueel en online beschikbaar protocollenbestand. De zorgverlener biedt hiermee een stevige basis aan voor veilige en verantwoorde zorg. Veel organisaties werken met dezelfde protocollen in de regio, hoe meer eenheid in taal en handelen, des te beter de samenwerking en dat bespaart de organisatie veel tijd.

De zorgverlener leert hoe te handelen of met goede argumenten afgeweken moet worden van de richtlijnen of protocollen. Pro Zorg Advies Diensten kent het belang van richtlijnen en protocollen en is gemotiveerd ze toe te passen. Ze weet hoe ze om moet gaan met actuele informatie, welke zij kan raadplegen uit bijvoorbeeld het kennisplein voor verpleging, verzorging en zorg thuis.

Pro Zorg Advies ZZP Diensten heeft als onderdeel van haar permanente educatie en training on the job verder ook deelname mogelijkheden aan gerichte instructielessen, waar ze met andere collega zelfstandige zorgverleners kennis en ervaring op een kwalitatief beter uitvoeringsniveau kunnen brengen en elkaar kunnen stimuleren om richtlijnen en protocollen te gebruiken.

Wij vertalen zo als professioneel ZZP-team actuele kennis en informatie naar praktische handvatten, die u helpen de langdurende zorg te verbeteren. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de volgende link-adressen: www.vilans.nl en www.zorgvoorbeter.nl