Indicatieprotocol MSTV

Verpleging in de thuissituatie onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist. In deze handleiding wordt toegelicht wanneer er sprake is van MSVT in de Zvw en wordt de handelswijze uitgelegd.