In deze folder leest u over het zorgplan. Wat is het en hoe werkt het?

In het zorgplan spreken we af:
Welke zorg, advies of ondersteuning
nodig is;
Wie deze zorg, advies of ondersteuning
levert;
Hoe we met elkaar gaan werken en hoe we samen aan
goede zorg werken.